โควิด19

ไตรสุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิดที่ไม่เคยฉีดวัคซีนต้องได้รับยา 1 เข็มภายใน 3 เดือน

เธอกล่าวว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการให้วัคซีนแก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 เธอกล่าวว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตัวแปรเดลต้าแม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 กรมควบคุมโรค (DDC) แจ้งผู้ป่วยโควิด19 ที่ยังไม่เคยฉีดหรือยังไม่ฉีดครบ 2 เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด19 ชนิดใดก็ได้ 1 โดสภายใน 1-3 เดือน หลังจากเริ่มมีอาการป่วย

ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนครบ 2 ครั้งแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดอีก

การฉีดวัคซีนจะดำเนินการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด ข้อมูลนี้จะอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากโควิด19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ก่อนกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนประชาชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

แต่ในทางการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม ปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 26,400 คน เดินทางมาภูเก็ตภายใต้โครงการนี้

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวภูเก็ต 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (3,482) สหราชอาณาจักร (3,351) อิสราเอล (2,909) เยอรมนี (2,092) และฝรั่งเศส (2,083)

เขากล่าวว่าโครงการดังกล่าวสร้างรายได้ 1.63 พันล้านบาท ประกอบด้วยที่พัก 565 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว 376 ล้านบาท อาหารและเครื่องดื่ม 350 ล้านบาท บริการด้านสุขภาพ 229 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 114 ล้านบาท

เขาเสริมว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้โครงการ Phuket sandbox สร้างรายได้ 3.81 พันล้านบาทหมุนเวียนไปยังระบบเศรษฐกิจ โครงการนี้ยังช่วยสร้างงานเต็มเวลา 5,352 ตำแหน่ง